Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar hand om din röst efter valet till Europaparlamentet

Rösträkning på Ekonomikum

Länsstyrelsen räknar inkomna röster på Ekonomikum i valet till riksdag, kommun och landsting i september 2018.

På söndag är det val till Europaparlamentet. Sedan den 8 maj har alla röstberättigade kunnat förtidsrösta på ett stort antal platser i landet. I Uppsala län ser det ut som att förtidsröstningen kommer att vara högre under 2019 än den var till förra EU-valet 2014. När vallokalerna stängs på söndag kväll påbörjas länsstyrelsens arbete med att slutligt fastställa valresultatet för Uppsala län.

Vart femte år hålls val till Europaparlamentet. Senaste gången var 2014, och på söndag, den 26 maj, är det dags igen. Länsstyrelsens roll under valet till Europaparlamentet är att fastställa det slutliga valresultatet för Uppsala län. Övriga län gör samma sak. Därefter sammanställer Valmyndigheten alla valresultat och utser sedan Sveriges ledamöter och ersättare till Europaparlamentet.

Sedan den 8 maj har alla röstberättigade kunnat förtidsrösta på olika ställen runt om i länet. Under valet 2014 avlämnades totalt 44 221 förtidsröster som räknades i Uppsala län. Fram till och med i går, den 23 maj, har det avlämnats 38 786 röster i länet.

Sannolikt är att förtidsröstningen i länet kommer att vara högre under det här valet än den var 2014, vilket också kan antas innebära att valdeltagandet bli högre. 2014 hamnade Uppsala läns valdeltagande på 53,97 procent, jämfört med hela landets på 51,07 procent.

– Om trenden håller i sig, så hoppas jag på att vårt län får ett högt valdeltagande även under detta val. I tidigare val till Europaparlamentet har Uppsala län haft ett högt valdeltagande, och det är bara Stockholms län som haft ett högre deltagande de senaste två valen, säger Arne Åhman, valsamordnare på länsstyrelsen i Uppsala län.

Närmast kommer länsstyrelsen att under valnatten ta emot alla valsedlar från Uppsala kommuns valnämnd. Detta sker på Ekonomikum i Uppsala efter att röstlokalerna stängts klockan 21 på söndag. Mottagandet beräknas fortgå till cirka klockan 02 på natten. Övriga kommuners valnämnder överlämnar alla inkomna röster måndagen den 27 maj.

Länsstyrelsen börjar kontrollräkna valsedlarna klockan 08.30 på måndagens morgon, och samtliga valsedlar beräknas vara färdigräknade under onsdag kväll den 29 maj.

Under den slutliga räkningen av valet är drygt 40 personer involverade i att kontrollräkna valsedlarna, varav hälften är personer som anmält intresse av att få vara med och räkna valsedlar. Den andra hälften som arbetar med valet är anställda på länsstyrelsen.

– Vi kommer som vanligt att välkomna allmänheten att besöka oss på Ekonomikum för att titta på och ställa frågor om hur en slutlig räkning av valet går till, säger Arne Åhman.

Länets siffror från valet till Europaparlamentet 2014


2014 hamnade Uppsala läns valdeltagande på 53,97 procent, jämfört med hela landets på 51,07 procent. Bland landets 21 län var det bara Stockholms län som hade ett högre valdeltagande, på 55,66 procent.

Från 2009 till 2014 ökade valdeltagandet i länet med 5,62 procent. 2009 låg det i Uppsala län på 48,35 procent. Bara Stockholms län hade vid det valet högre med 51,10 procent.

Högst valdeltagande 2014 i Uppsala län:

Uppsala kommun med 59,90 procent

Knivsta kommun med 54,99 procent


Lägst valdeltagande 2014 i Uppsala län:

Östhammars kommun med 40,46 procent

Heby kommun med 41,96 procent


Antal röstberättigade i Uppsala län:

Från 2014 till 2019 har det tillkommit 13 877 röstberättigade personer i länet

2014 var 265 264 personer röstberättigade

2019 är 279 141 personer röstberättigade

Kontakt