Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbar infrastruktur i fokus på klimat- och miljökonferens i Knivsta

Gröna sammanfogade rep

För tredje året i rad arrangerar länsstyrelsen "Knivstakonferensen", en konferens som rör miljö- och klimatfrågor. Årets upplaga, som går av stapeln den 25–26 april, fokuserar på olika typer av infrastruktur – den på land, den i vattnet och den som handlar om ekosystemtjänster.

Med talare som bland annat Per Berg, professor i landskapsarkitektur på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sasja Beslik, chef för ”Hållbara finanser” på Nordea, och Marie Stenseke professor i kulturgeografi och ordförande för den vetenskapliga kommittén i FN:s panel för biologisk mångfald, arrangerar Länsstyrelsen Uppsala län för tredje året i rad en miljö- och klimatkonferens i Knivsta.

– Med Knivstakonferensen vill vi få upp klimatfrågan högre på agendan i länet och öka kunskaperna om bland annat biologisk mångfald. För att möta den omfattande omställning vi står inför krävs bättre samverkan och det är Knivstakonferensen med och bidrar till, säger landshövding Göran Enander, som kommer att inledningstala på konferensen.

I år blir konferensens fokus så kallad grön, blå och grå infrastruktur. Den gråa infrastrukturen handlar om transporter, anläggning av infrastruktur och hur vi människor rör oss. Den blåa infrastrukturen om vattnet och dess väg i landskapet, samt hur vi hanterar såväl torka som översvämningar. Den gröna infrastrukturen står för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Under två dagar diskuteras bland annat vattenhushållning i jordbrukslandskapet, hur länets klimatarbete ser ut, planer på infrastruktur för laddbara fordon, samt hur vi kan tillvarata det gröna i infrastrukturen i staden och få den att blomma, säger Karin Gustavsson, deltagare i arrangörsgruppen och klimatanpassningssamordnare på länsstyrelsen.

Kontakt