Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samtal med tonåringar om riskerna med alkoholkonsumtion räddar liv

Bild på tonårsflicka som citeras i "Tonårsparlören"

Bild ur "Tonårsparlören", en publikation som Systembolaget ligger bakom och som syftar till att få föräldrar att prata med sina tonåringar om alkoholens skadeverkningar.

Fyra av tio av landets niondeklassare har testat alkohol det senaste året. Ändå har faktiskt tonåringars alkoholkonsumtion halverats det senaste decenniet. För att minska den ytterligare måste vuxna tydligt kommunicera riskerna med alkohol. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna länets alkoholförebyggande arbete.

Tonåringars alkoholkonsumtion i Sverige ligger på en rekordlåg nivå. De dricker inte lika ofta, de dricker mindre och de blir inte lika berusade när de väl dricker. Dock har 40 procent av landets niondeklassare, alltså fyra av tio, testat alkohol någon gång under de senaste tolv månaderna. Det visar färsk statistik från Systembolaget.

Tre skäl till tonåringars minskande alkoholanvändning är att fler tonåringar tränar och är mer hälsomedvetna, fler unga har i dag rötter från kulturer där alkohol inte förekommer i samma utsträckning och därtill är tonåringars dataspelande stort, en sysselsättning som oftast sker hemma och kräver koncentration.

– Svenska tonåringars alkoholanvändande har halverats på tio år. Men vi nöjer oss inte med det, utan vill fortsätta den positiva trenden, säger Mattias Lindh, assisterande ANDTS-samordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

– Barn gör dock inte enbart som vi säger, de gör som vi gör. Att vuxna tar sitt ansvar, vågar prata om alkohol, agerar förebilder och inte köper ut alkohol till sina barn är mycket viktigt.

Med fortsatta signaler från vuxenvärld och myndigheter som visar på vinsterna av ett liv utan, eller med låg alkoholkonsumtion, kan vi tillsammans se till att ännu färre barn hamnar snett och riskerar att dra på sig alkoholskador.

För att hjälpa vuxna att inleda samtal om alkohol kommer ”Tonårsparlören”, som tagits fram av föreningen IQ, i dagarna hem i brevlådorna hos familjer med barn som i år fyller 14.

– Varje år växer det upp nya tonåringar och varje år blir det nya föräldrar som har tonårsbarn, och några av dem kanske inte har fått informationen tidigare, säger Mattias Lindh.

– Mitt tips till dig som tonårsförälder är att våga vara tydlig och sätta gränser när det gäller alkohol. Du är en förebild för ditt barn, agera som en förebild. Att begränsa unga människors alkoholkonsumtion tidigt räddar liv.

För er som inte får ”Tonårsparlören” finns den att ladda hem på nätet eller hämta i tryck på Systembolaget.

ANDT-förebyggande arbete Öppnas i nytt fönster.

Kontakt