Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Presskonferens om 2000-talets största krisberedskapsövning

Logotyp för övningen Havsörn 2019

Pressmeddelande 2019-04-15

Stora områden med radioaktivt nedfall, strypt ström, förorenat dricksvatten och en lokalbefolkning som måste evakueras. I höst står Uppsala värd för landets hittills största civila samverkansövning i att hantera en kärnteknisk olycka. I morgon, den 16 april, inbjuds media till en presskonferens på Uppsala slott om övningen Havsörn 2019.

Om precis en halvår, den 16 oktober, inleds kärnkraftsövningen Havsörn 2019 som Länsstyrelsen Uppsala län har det övergripande ansvaret och är övningsledare för. Fram till den 3 december kommer övningen, som består av fyra delar både som fältövningar och i ledningsrum, att pågå i länet.

Totalt kommer 77 aktörer från olika centrala myndigheter och organisationer i sex län, och över 1 600 personer, att delta i Havsörn 2019 som simulerar ett krisscenario av ett kärntekniskt haveri.

Samtliga övriga nordiska länder – Finland, Norge, Danmark och Island – och FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) deltar också på plats i övningarna.

– Havsörn 2019 är århundradets hittills största civila samverkansövning som märkbart ska bidra till att höja Sveriges krishanteringsförmåga generellt och förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka specifikt, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Media inbjuds nu att delta vid en presskonferens på Uppsala slott klockan 13.30 i morgon, den 16 april, där bland annat information om de olika delövningarna i Havsörn 2019 presenteras.

Vid pressträffen delas informationsmaterial ut och möjlighet till intervjuer med representanter från några av övningens största aktörer, däribland säkerhetscheferna vid Forsmarks kärnkraftverk och Strålsäkerhetsmyndigheten, kommer att finnas.

Föranmälan görs till presskontakt nedan. Presslegitimation krävs vid deltagande.

Kontakt