Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt säkerhetsskydd med ny lag

Radiomast sedd nedifrån

I dag, den 1 april, träder en ny säkerhetsskyddslagstiftning i kraft. För länsstyrelserna innebär den nya lagen ett förtydligat tillsynsansvar över enskilda verksamheter som bedriver någon typ av säkerhetskänslig verksamhet i länet.

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, som börjar gälla från och med i dag, innebär ett stärkt och modernare skydd för Sveriges säkerhet. Lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet, det vill säga våra mest skyddsvärda samhällsfunktioner. Skyddet mot bland annat spioneri och sabotage förstärks.

För länsstyrelsen innebär den nya lagstiftningen att tillsynsansvaret över enskilda verksamheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet i länet utökas.

– Vi välkomnar den nya lagstiftningen som på sikt kommer att stärka Sveriges säkerhet inom flera områden. Vi är medvetna om att anpassningen till den nya författningen kommer att ta tid och det är något som vi ställer oss ödmjuka inför, säger Magnus Söderblom, säkerhetsskyddschef på Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för alla verksamheter som inte direkt eller indirekt står under annan tillsynsmyndighet eller sektorsmyndighet, så som Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Svenska kraftnät.

Samtliga tillsynsmyndigheter kommer även fortsättningsvis att samverka kring omfattningen och tillämpningen av lagstiftningen och kring kontakterna med de verksamheter som berörs av den.

– Det är positivt att regelverket blir tydligare och innebär att säkerhetskänsliga uppgifter nu kommer att få samma skydd oavsett vilken aktör som hanterar dem, säger Cecilia Magnusson, chefsjurist på länsstyrelsens rättsenhet.

Kontakt