Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tobaksfri skoltid prioriteras olika

Pojke bryter cigarett

1994 förbjöds rökning på skolgårdar. 2016 beslutades att länets kommuner och skolor ska arbeta för tobaksfri skoltid. Året därpå antog politikerna en avsiktsförklaring som skärpte den prioriteringen för att främja ungas hälsa. Nu släpper länsstyrelsen en lägesrapport som visar hur långt arbetet kommit.

Rökning är ett av våra största folkhälsoproblem och barns rätt till tobaksfria miljöer är en viktig fråga. Sedan 1994 är det enligt tobakslagen förbjudet att röka på skolgårdar. I en observationsstudie som länsstyrelsen genomförde 2015 framkom att det fanns mycket kvar att göra och att få skolor i länet prioriterade arbetet.

– Kommunerna har ansvar för att göra tillsyn hur rökförbudet på skolgårdarna efterlevs. Men det ser olika ut i kommunerna hur aktivt man arbetar med frågan, säger Linnéa Öhrvik, länsjurist på Länsstyrelsen Uppsala län.

Länsstyrelsens rapport ”Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län”, som släpps i dag, visar att flera skolor har fått bort merparten av rökningen på skolgårdarna, men att den i stället har flyttats till närliggande områden. Rökning i nära anslutning till skolgårdar har till och med ökat vid högstadieskolorna.

Rapporten visar att skolorna har ett ambivalent förhållande till skolans ansvar, roll och möjligheter i det tobaksförebyggande arbetet. Även om alla tillfrågade skolledare uppger att de har en tobakspolicy, där förbudet om rökning på skolgårdarna betonas, så saknas ofta ett tydligt ledningsstöd för att driva ett strukturerat och kunskapsbaserat tobaksförebyggande arbete.

En arbetsgrupp som länsstyrelsen sammankallar i samverkan med Region Uppsala och kommunerna satsar nu på att få upp frågan högre på skolornas agendor. Flera skolledargrupper och ett tiotal skolor har fått information och handledning.

Inom kort nylanseras också Figgesresa.se – en webbplats med stöd till skolpersonal, föräldrar och elever som Hälsoäventyret tagit fram.

– Vi har tagit till oss av de önskemål om stöd som har framkommit i rapporten. Hemsidan är en del av det stöd som vi hoppas kan inspirera till ett stärkt arbete, säger Anna Haid, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen.

Men redan i dag finns flera goda exempel att lyfta fram. Knivsta är en kommun som övergripande har tagit beslut om att prioritera arbetet.

– I Knivsta vill vi ha skolor där barn får de bästa förutsättningarna att göra hälsosamma val. Det är viktigt att vi som skolledare beslutar och följer det arbete som görs för att våra ungdomar ska förbli tobaksfria, säger Hans Åhnberg, utbildningschef i Knivsta kommun.

Kontakt