Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport placerar Uppsala i täten i omställning till fossilfria transporter

Grafik från projektet Fossilfritt 2030

Kommuner och regioner i östra Mellansverige använder förnybara drivmedel i större utsträckning än riksgenomsnittet. Det visar en ny rapport som tydliggör offentliga aktörers omställning till mer fossilfria och effektiva transporter. Under 2017 ökade andelen förnybara drivmedel inklusive el till 35 procent. Uppsala hamnar bland landets toppnoteringar.

Projektet ”Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige” samlar och lyfter fram de kommuner som vill påskynda omställning till mer hållbara transporter. Av Uppsala läns kommuner deltar Enköping, Heby, Tierp och Uppsala, samt Region Uppsala.

Som en del i projektet lanseras rapporten ”Transporter i östra Mellansverige 2017”. Den ger en lägesbild för projektdeltagarna ett år från start och är den första i en serie av rapporter under projekttiden. I genomsnitt var 35 procent av de deltagande organisationernas drivmedelsanvändning av förnybart ursprung 2017, jämfört med det nationella genomsnittet på 21 procent.

Andelen förnybara drivmedel varierar mellan organisationerna, från 16 till 60 procent, men har ökat i samtliga rapporterade fall. Region Uppsala och Uppsala kommun hamnar bland toppnoteringarna när det gäller förnybara bränslen.

– Genom projektet har organisationerna fått stöd att gå vidare med sin omställning till fossilfria transporter utifrån egna förutsättningar och behov, säger Aino Inkinen, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Majoriteten av transporterna i de medverkande organisationerna sker med diesel. Genom att välja diesel som har högst inblandning av förnybart kan stor skillnad uppnås, då andelen förnybart varierar mellan 5 och 50 procent.

Efter diesel är biogasfordonen flest. Endast en liten del av organisationernas fordon är eldrivna i dag, fast andelen bedöms öka då flera kommuner har planer på att sätta upp egna laddstolpar och köpa in elfordon.

– Det är viktigt att vi satsar på att öka andelen av alla fossilfria alternativ där de fungerar bäst, allt kommer att behövas för att nå klimatmålen, säger Aino Inkinen.

Grafik från rapporten från Fossilfritt 2030

Kontakt