Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem nya ledamöter i insynsrådet

Länsstyrelsens insynsråd

På måndagen träffades den nya konstellationen av länsstyrelsens insynsråd på slottet för sin första sammankomst i år. Fem nya ledamöter har tagit plats i rådet.

Tre ledamöter – Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, riksdagsledamoten Solveig Zander (C) och Jessika Roswall, riksdagsledamot (M) – sitter kvar i länsstyrelsens insynsråd även under kommande mandatperiod.

Jämte dem var fem nya ledamöter på plats när insynsrådet samlades på slottet för årets första sammanträde, då landshövding, tillika insynsrådets ordförande, Göran Enander, bland annat gick igenom myndighetens verksamhetsplan för 2019 och årsredovisningen för 2018.

Insynsrådets nya ledamöter är:


Marlene Burwick, riksdagsledamot

Marlene Burwick är riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2018. Hon är utbildad kemist och sitter i dag som ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Marlene Burwick har en bakgrund som kommun- och landstingspolitiker och kommer närmast från posten som ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala kommun. Hon har en gedigen kunskap om Uppsala län och en god insyn i lokala och regionala förhållanden som är av stor betydelse för länsstyrelsen.

Björn-Gunnar Lagström, Upplandsstiftelsens vd

Björn-Gunnar Lagström tillträdde som vd för Upplandsstiftelsen år 2014 och kom då från tjänsten som naturvårdschef inom Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen ligger i dag under Region Uppsala och länets kommuner utgör stiftelsens medlemmar. Stiftelsen genomför ett omfattande arbete inom naturvård och friluftsliv och är därmed en aktör som ofta kommer i kontakt med länsstyrelsens verksamhet och som länsstyrelsen ofta samarbetar med.

Gabor Nagy, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning

Gabor Nagy är chef för totalförsvarsavdelningen vid Försvarsmakten sedan 1 oktober 2018. Gabor Nagy är utbildad inom Försvarsmakten och har bland annat tjänstgjort vid flygflottiljerna i Jämtland och Blekinge, samt vid flygbefälsskolan i Uppsala. Innan nuvarande anställning arbetade han som taktisk chef för Flygvapnet. Totalförsvar är en betydande fråga för länsstyrelsen och en kompetens som saknats i tidigare insynsråd.

Bengt-Åke Ljudén, vd för Almi i Uppsala

Bengt-Åke Ljudén tillträdde som chef för Almi i Uppsala år 2015 och har en bakgrund inom Invest In Sweden och hos Ericsson. Almi har god överblick när det gäller regionens tillväxtföretag och även en betydande inblick i näringslivet möjligheter och utmaningar på regional nivå.

Mariet Ghadimi, verksamhetsledare Tjejers rätt i samhället, TRIS

Mariet Ghadimi är forskare vid Stockholms universitet och grundare till Tjejers rätt i samhället, TRIS, i Uppsala, en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld är ett av de ämnen som länsstyrelsen prioriterar inom social hållbarhet och Mariet Ghadimi har mycket kunskap och är en engagerad opinionsbildare inom detta område.

Länsstyrelsens insynsråd

Länsstyrelsen Uppsala län har ett insynsråd som består av nio ledamöter med landshövdingen som ordförande. I insynsrådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhetsområden och utvecklingsfrågor för Uppsala län. Ledamöterna utses av regeringen.

Kontakt