Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor förekomst av hedersförtryck bland Uppsalas unga enligt rapport

Illustration av man som skricker på en flicka

"Vi måste kraftsamla, kunskapshöja och kompetensutveckla." Så kommenterar Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid länsstyrelsen i Uppsala, resultatet av rapporten "UNG 018 – en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala" som släpps i dag. Rapporten har tagits fram av Tjejers rätt i samhället, TRIS, på initiativ av länsstyrelsen och Uppsala kommun.

1 063 niondeklassare på 13 skolor runt om i Uppsala har fått svara på en enkät som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Frågorna har bland annat berört tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av ofrihet. De deltagande eleverna har medverkat frivilligt och anonymt.

Kartläggningen har initierats av Länsstyrelsen Uppsala län och Uppsala kommuns socialförvaltning. Bakom genomförandet av undersökningen står den partipolitiskt och religiöst obundna, ideella föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS.

Sammanställningen visar bland annat att var femte flicka och var tionde pojke som deltog har ett krav på sig hemifrån att vara oskulder när de gifter sig. Av flickorna med båda föräldrar födda utanför Norden svarade 66 procent att de har ett sådant oskuldskrav. Motsvarande siffra för pojkar i den gruppen är 35 procent.

46 procent av de flickor som uppgivit att de inte själva får välja framtida partner uppger att de utsätts för fysiskt våld och 61 procent för psykiskt våld i hemmet. Motsvarande siffror för pojkar är 36 respektive 44 procent.

"Vår förhoppning är att denna kartläggning kommer att bidra till en djupare förståelse för ungas vardag och att den kan ligga till grund för det fortsatta arbetet i syfte att förbättra situationen för de barn och unga som utsätts eller riskerar att utsättas för olika former av hedersrelaterat våld och förtryck", skriver rapportförfattarna Mariet Ghadimi och Serine Gunnarsson, från TRIS, i rapportens förord.

– Nu vet vi hur det ser ut, vi har ett resultat som vi inte kan bortse ifrån. Vi behöver arbeta på olika nivåer med olika åtgärder och insatser i länet. Vi måste nu kraftsamla, kunskapshöja och kompetensutveckla, säger Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Senare i vår kommer Länsstyrelsen Uppsala län att bjuda in till ett uppstartsmöte för etablerandet av ett resursteam för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i länet.

Hela rapporten från TRIS går att hämta på TR!S webbplats över publikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt