Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny djurskyddsförordning på plats – träder i kraft med nya lagen i april

Border collie i snö

Från och med den 1 april i år börjar en ny djurskyddslag gälla i Sverige. I går, den 21 februari, fattade regeringen beslut om en uppdaterad djurskyddsförordning som stämmer överens med den nya djurskyddslagen. För länsstyrelsen innebär det bättre möjligheter att agera i situationer då djur kan misstänkas fara illa.

Samtidigt som den nya djurskyddslagen träder i kraft den 1 april 2019 börjar den djurskyddsförordning som regeringen beslutade om i går, den 21 februari, att gälla.

Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och befrämja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen förtydligar till exempel kravet på att djur ska kunna få bete sig naturligt. Den innehåller även ett tydligt förbud mot att överge djur och skärpta bestämmelser när djur används i tävlingsverksamhet eller prov.

– Det är bra att en 30 år gammal lag och förordning nu moderniseras och anpassas till dagens villkor och djurhållning, kommenterar Elisabeth Schöning, chef för veterinärenheten på Länsstyrelsen Uppsala län, regeringens beslut om ny förordning.

En viktig förändring i den nya lagen, som påverkar länsstyrelsens djurskyddsarbete, är en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Den gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att överlämna till länsstyrelserna att se till att djur som inte har det bra, eller som övergivits, får rätt hjälp. 

– En utveckling som är välkommen är den nya möjligheten, den så kallade Lex Maja-lagen för personal inom vård och omsorg, att lagligen kunna meddela länsstyrelsen om djur som far illa, säger Elisabet Schöning.

Hon berättar att länsstyrelsen redan i dag relativt ofta får in anmälningar där det är tydligt att de kommer från till exempel personal inom hemtjänsten.

– De uttrycker då i frustration och desperation att de själva nått vägs ände med att försöka nå fram till djurägaren om att djuret till exempel behöver veterinärvård, eller att hygienen i hemmet blir dålig för att djurägaren inte orkar med rastningen, säger hon.

– Men det viktigaste är kanske att djur, som katten Maja som givit namn till lagändringen, inte överges eller glöms bort om en gammal eller sjuk person måste tas till sjukhus.

Kontakt