Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala län växer – fick 7 383 nya invånare förra året enligt ny statistik

Grafik med människor

Uppsala län fick drygt 7 000 nya invånare förra året. Det visar Statistiska centralbyråns statistik som presenterades i dag. Nu har länet totalt 376 354 invånare. Störst befolkningsökning, räknat i procent, står Knivsta kommun, följt av Uppsala och Håbo kommuner, för.

Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade i dag, den 21 februari, sin befolkningsstatistik för riket. Folkökningen i Sverige uppgick under 2018 till 23 099 personer och antalet invånare i landet är nu 10 230 185 Länk till annan webbplats..

I Uppsala län ökade befolkningsantalet med 7 383 personer under 2018. Länet har nu totalt 376 354 invånare. Störst befolkningsökning, procentuellt sett, står Knivsta kommun för. Näst störst är befolkningsökningen i Uppsala kommun, följt av Håbo.

Det föds många barn i Uppsala jämfört med jämnstora län, men framför allt är det inflyttningen som är stor. Majoriteten av de som bosatte sig här kom från andra län i Sverige.

– Det är glädjande att se att inflyttningen till länet är så stor, inte minst från andra delar av landet. Det indikerar att vi har en dragningskraft när det gäller utbildnings- och jobbmöjligheter. Tillgång till bra bostäder och lokaler för företag som vill etablera sig och växa här blir fortsatt strategiska framtidsfrågor, kommenterar Göran Enander, landshövding i Uppsala län, den nya statistiken.

I Uppsala län blev det 2018 för första gången fler män än kvinnor bland befolkningen. I Sveriges 21 län är det endast i Skåne och Gotlands län där det bor fler kvinnor än män.

Kontakt