Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter ett specifikt lodjur

Lodjur med snö på nosen

Länsstyrelsen har i dag, den 1 februari, beslutat om skyddsjakt efter ett lodjur som orsakar skada i ett vilthägn väster om Uppsala. Det är alltså ett specifikt lodjur beslutet gäller och skyddsjakten får pågå som längst till den 28 februari.

Ett lodjur har tagit sig in i ett vilthägn väster om Uppsala vid upprepade tillfällen. Hägnägaren har tätat öppningar i hägnets nederkant, satt upp eltråd ovanför hägnet, ökat bevakningen av djuren och tagit bort material som skulle kunna locka in rovdjur i hägnet.

Trots dessa åtgärder har länsstyrelsen under januari månad konstaterat två angrepp av lodjur i vilthägnet. Vid besiktningarna har det gått att se att det är ett ensamt lodjur som varit inne i hägnet och att det hoppat över det drygt två meter höga stängslet med eltråd utan att ta hjälp av stenar, träd eller annat.

Länsstyrelsen bedömer därmed att hägnägaren har vidtagit ett antal förebyggande åtgärder, men att de inte haft önskvärd effekt då lodjuret ändå tagit sig in. Risken för nya angrepp och allvarlig skada i hägnet bedöms som stor, därför beviljas ansökan om skyddsjakt.

– Beslutet är utformat på ett sådant sätt att skyddsjakten bara får bedrivas efter ett lodjur som är inne i hägnet, eller där det går att följa ett obrutet spår ut ur hägnet efter ett angrepp. På så sätt kan vi vara säkra på att rikta skyddsjakten mot den individ som lärt sig att hoppa in i hägnet, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

– Då vi konstaterat att det rör sig om ett ensamt lodjur minimerar vi risken för att skjuta bort en hona från sina ungar med den här utformningen.

I onsdags, den 30 januari, besiktade länsstyrelsen en lodjursdödad get, också den väster om Uppsala. Rovdjurs-sms har skickats ut till djurägare i området. Den bästa förebyggande åtgärden när det gäller tamdjur är att ta in och ha djuren inomhus nattetid i så hög utsträckning som möjligt.

Kontakt