Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nationell kampanj mot svartsjuka

Bild från kampanjen

I dag lanseras kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Kampanjen, som pågår under februari och mars, syftar till att uppmärksamma och förebygga våld i ungas partnerrelationer. Det är landets länsstyrelser, Jämställdhetsmyndigheten och den nya webbplatsen ungarelationer.se som står bakom kampanjen.

I dag, den 1 februari, lanseras den rikstäckande kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Kampanjen, som genomförs för tredje året i rad och pågår under februari och mars, riktar sig framför allt till unga människor som lever i en partnerrelation. Syftet är att få unga att fundera över hur deras relationer ser ut.

– Det är oerhört viktigt att arbeta våldsförebyggande, och helst i så tidiga åldrar som möjligt. Vi behöver samtala om hur en bra relation ser ut och om normer och gränssättningar, säger Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Som en del av kampanjen lanseras webbplatsen ungarelationer.se som är tänkt att fungera som en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas relationer. Hit kan unga mellan 15–20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till någon våldsutsatt och/eller utövare.

I kampanjen ingår också tryckt och digitalt material, som går att beställa kostnadsfritt. Materialet riktar sig dels till unga för att informera om vart de kan vända sig för att få råd och stöd, dels till yrkesverksamma som möter målgruppen.

Länsstyrelsen i Uppsala län kommer under året att fortsätta att stärka det förebyggande arbetet med relationsvåld och flera länsstyrelser, kommunala verksamheter och idéburna organisationer anordnar aktiviteter under året.

Den 27 mars anordnas en särskild konferens med fokus på våld i ungas partnerrelationer i Göteborg. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga.

Bakom kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" står landets 21 länsstyrelser, Jämställdhetsmyndigheten och ungarelationer.se.

Kontakt