Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Halverad budget till naturvård

Naturreservat

Att det skulle ske neddragningar på miljöområdet stod klart när riksdagen röstade igenom budgeten i december förra året. I dag gav Naturvårdsverket besked om hur de medel som länsstyrelserna får till naturvård fördelas. För länsstyrelsen i Uppsala halveras budgeten.

Riksdagen fattade i december förra året beslut om en budget som medför neddragningar inom miljöområdet, och då främst riktade medel till naturvård och skydd av värdefull natur.

Naturvårdsverket som ansvarar för fördelningen av medlen till landets 21 länsstyrelser har nu tagit beslut om hur medlen för 2019 ska fördelas.

– Vi konstaterar att vi får hälften så mycket pengar för naturvårdsarbete som vi fick 2018, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län.

– Med den nya budgeten blir det en utmaning att nå miljömålen och leva upp till internationella överenskommelser.  

Pengarna som används för att sköta naturreservat, bevara hotade arter och förvalta rovdjur med mera, minskas från 21 miljoner per år till knappt 12 miljoner kronor. Budgeten för att lösa in mark vid bildande av naturreservat mer än halveras, från 35 miljoner till 15 miljoner kronor. Även medlen för miljötillsyn minskar.

– Det är framför allt vårt arbete med skötsel av naturreservat och vårt arbete för att bevara hotade arter som kommer att minska i omfattning, säger Lennart Nordvarg.

Budgeten medför mindre naturvårdande skötsel i länets naturreservat, och markägare kommer att få vänta längre på ersättning vid bildande av naturreservat. Många lokala företag som utför åtgärder i naturreservaten kommer att få färre uppdrag av länsstyrelsen.

Lennart Nordvarg säger att man nu kommer att analysera mer i detalj vad den nya budgeten innebär och sedan prioritera så att de viktigaste åtgärderna i reservaten kan genomföras.

– Det handlar till exempel om att se till att reservaten är säkra att besöka, säger han.

Den nya budgeten innebär också att det inte längre går att ansöka om LONA-bidrag (Lokala naturvårdsprojekt) för kommuner och andra aktörer. Redan beviljade projekt kommer dock att kunna slutföras.

Samma villkor gäller för Klimatklivet, där det inte längre går att söka medel för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal nivå. Den satsning på att anlägga våtmarker som inleddes 2018 är också borttagen.

Även satsningen på naturnära jobb, där länsstyrelsen har försett Skogsstyrelsen med arbetsuppgifter, och där syftet har varit att skapa arbetstillfällen för nyetablerade i Sverige eller för personer som har varit utan arbete en längre tid, avskaffas.

Tabell för budget att sköta naturreservat

Tabellen visar antalet naturreservat i Uppsala län och den budget som finns för skötseln av dem (grå linje).

FAKTA | Naturreservat i hela landet

I dag finns det ungefär 5 000 naturreservat och 30 nationalparker i hela Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2019 på 678 miljoner kronor, vilket är en minskning med 52 procent från 2018. Anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2019 på 647,5 miljoner kronor och är en minskning med 48 procent från 2018.

Kontakt