Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny e-tjänst för anmälan till miljöprövning av vattenkraft

Vattenkraft

Pressmeddelande 2019-01-11

Från och med den 1 januari 2019 ska samtliga vattenkraftsrelaterade verksamheter i landet miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta prövningen för vattenkraftsägare öppnar länsstyrelsen en e-tjänst för anmälan nu på måndag den 14 januari.

Regeringen har uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät att senast den 1 oktober 2019 ta fram ett förslag till nationell plan för miljöprövning av vattenkraft. En utgångspunkt är att ägare till vattenkraftsverksamhet utan moderna miljövillkor måste ha tillstånd enligt miljöbalken.

Själva prövningen påbörjas först när den nationellt vägledande planen har antagits av regeringen. Men redan nu behöver kraftverksägare anmäla sig för miljöprövning. Anmälan görs på länsstyrelsens webbplats mellan den 14 januari och den 1 juli 2019.

– Tanken med e-tjänsten är att förenkla för vattenkraftsägare att anmäla sig. Vi är även beredda på att svara på frågor från aktörer som bedriver vattenkraftsverksamhet och hoppas att de vänder sig till oss om de har funderingar, säger Daniel Melin, vattenhandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

När en ägare av vattenkraftsverksamhet anmäler sig till den nationella planen kan denne få lov att bedriva verksamheten tills miljöprövning har skett. Anmälan innebär också att ägaren kan ansöka om ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för vissa kostnader för miljöprövning, miljöåtgärder och produktionsförluster.

Ägare som inte anmäler sig måste snarast efter den 1 januari 2019 ansöka om miljöprövning hos mark- och miljödomstolen. De kan då inte ansöka om ekonomisk ersättning från miljöfonden.

Kontakt