Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Uppsala län når nationellt mål om jordbrukarstöd

Landsväg genom åkermark

Länsstyrelsen i Uppsala län når det nationellt uppsatta målet att betala ut 95 procent av direktstöden till länets lantbrukare nu under december månad. En stor majoritet får sina stöd utbetalda innan jul.

Efter arbetet med delutbetalningar av miljöersättningarna i oktober har handläggningen av direktstöden till länets lantbrukare haft högsta prioritet, vilket har givit resultat.

– Det känns väldigt bra att vi har lyckats få ut så stor del av årets stöd innan årsskiftet. Det var helt nödvändigt, inte minst med tanke på lantbrukarnas ansträngda läge efter sommarens extrema torka, säger Kristina Jansson, chef för länsstyrelsens landsbygdsavdelning.

När det gäller till exempel gårdsstödet får 98,6 procent av de stödberättigade lantbrukarna sin slututbetalning före jul.

– Alla inblandade på länsstyrelsen har arbetat väldigt hårt för att förbättra förutsättningarna inför årets utbetalningar. Nu när årets stöd i stort sett är utbetalda kan vi fokusera på att hantera de kvarvarande stöden från tidigare år, säger Kristina Jansson.

Under december har länsstyrelsen även beslutat om slututbetalningar för kompensationsstödet. De få lantbrukare som inte får sina stöd utbetalda under december har antingen haft kontroll eller arealavvikelser, men kommer att få sina stöd så snart som möjligt.

Efter årsskiftet 2019 planerar länsstyrelsen att fortsätta handlägga slututbetalningar för tidigare års direktstöd och miljöersättningar.

Aktuellt läge för 2018 års utbetalningar av direktstöd

Gårdsstöd
Antal ansökningar 2624
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 98,6 %

Förgröningsstöd
Antal ansökningar 2624
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 96,9 %

Nötkreatursstöd
Antal ansökningar 604
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 98,4 %

Stöd till unga jordbrukare
Antal ansökningar 237
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 95,5 %

Slututbetalning av kompensationsstödet

Kompensationsstöd
Antal ansökningar 860
Procent av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning 96,9 %

Kontakt