Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalningar av 2018 års direktstöd till lantbrukare

Höskörd

I dag, den 7 december, påbörjas utbetalningarna av 2018 års direktstöd. Majoriteten av länets lantbrukare kommer att få sina stöd utbetalda under dagen.

Efter arbetet med delutbetalningar av miljöersättningarna i oktober har länsstyrelsen prioriterat handläggningen av 2018 års direktstöd. Arbetet med handläggningen av årets direktstöd fortgår under december för att kunna göra fler utbetalningar.

De få lantbrukare som inte får sina stöd utbetalda i dag har antingen haft kontroll eller arealavvikelser, men kommer att få sina stöd så snart som möjligt.

Efter årsskiftet 2019 planerar vi att fortsätta arbetet med att handlägga slututbetalningar för tidigare års direktstöd och miljöersättningar.

Läget för 2018 års utbetalningar av direktstöd den 7 december

  • Gårdsstöd: 2624 ansökningar. Andel av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning: 92 %
  • Förgröningsstöd: 2624 ansökningar. Andel av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning: 90 %
  • Nötkreatursstöd: 604 ansökningar. Andel av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning: 93 %
  • Stöd till unga jordbrukare: 237 ansökningar. Andel av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning: 83 %
  • Kompensationsstöd: 860 ansökningar. Andel av stödberättigande ansökningar som får slututbetalning: 91 %

Kontakt