Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen upphäver detaljplan för kvarteret Bredablick

Kvarteret Bredablick

Den röda rutan på kartan markerar den aktuella detaljplanen.

Pressmeddelande 2018-12-07

I dag beslutade länsstyrelsen i Uppsala län att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Bredablick. Detta på grund av formella fel. 

Plan- och byggnadsnämndens beslut från 2014, om att anta detaljplanen för en del av kvarteret Bredablick i centrala Uppsala, upphävs av länsstyrelsen efter överklagande från bl.a. närboende. Enligt länsstyrelsen har kommunen i sin handläggning av planärendet inte uppfyllt kravet på att en avvikelse från översiktsplanen särskilt ska framgå av kungörelsen inför granskning av planförslaget. 

- Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen strider mot översiktsplanen och att det inte tydligt framgått under planprocessen. Vi menar även att kommunen saknat behörighet att fatta sitt beslut eftersom detaljplanen kan anses ha en principiell betydelse, säger Cecilia Magnusson, chefsjurist på länsstyrelsen.

Redan 2017 upphävde länsstyrelsen genom överprövning detaljplanen för kvarteret, med hänvisning till frågor om överensstämmelse med översiktsplanen, riksintresse för kulturmiljövården samt hälsa och säkerhet, framför allt avseende buller. Efter överklagande upphävde regeringen den 30 augusti 2018 länsstyrelsens beslut. 
Vid det tillfället prövade regeringen dock inte detaljplanens överensstämmelse med översiktsplanen.

Kontakt