Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Var tionde kontantuttagstjänst har försvunnit under året

Uttagsautomat

I dag presenterar länsstyrelserna rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2018”. I den konstateras att kontantanvändningen och tillgången till kontanttjänster fortsätter att minska. Bedömningen är att den förändring som pågår snart inte kan vägas upp med punktinsatser som statligt finansierade ombudslösningar.

I Sverige sköts kontanthanteringen av ett fåtal privata aktörer och kontanter används i allt mindre utsträckning. Detta gör kontantkedjan sårbar. Länsstyrelserna, som har i uppdrag att bevaka de grundläggande betaltjänsterna i landet, konstaterar att kontantanvändningen och den kommersiellt upprätthållna infrastrukturen för kontanter fortsatt att minska.

Under året som gått har 375 platser för kontantuttag försvunnit. I dag finns drygt 3 200 platser kvar i hela landet där man fortfarande kan ta ut pengar.

I Uppsala län bedöms de flesta invånare ha en tillfredsställande tillgång till grundläggande betaltjänster.

– Det är däremot många mindre företag och föreningar som upplever problem att bli av med dagskassan, säger länsstyrelsens handläggare Matilda Markne.

– Vi ser också att vissa äldre och personer med funktionsnedsättningar har allt större svårigheter att betala kontant och att de samtidigt står utanför digitala betaltjänster. Det är något vi vill förbättra under kommande år.

Kontakt