Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete för naturvärden

Ringbarkning av gran i Båtfors naturreservat

Under den gångna helgen arbetade medarbetare från länsstyrelsen sida vid sida med en ideell naturvårdsgrupp med att ringbarka gran i Båtfors naturreservat vid Dalälven i norra delarna av länet. Ringbarkningen utfördes för att gynna lövträd och därmed många hotade arter som är beroende av lövträd för att överleva i området.

Länsstyrelsens medarbetare Pär-Ola Borgestig och Sofia Almkvist anordnade i lördags, den 10 november, en exkursion till Båtfors naturreservat, beläget vid Dalälven i Tierps och Älvkarlebys kommuner, för att ringbarka gran.

Med på exkursionen var personer ur en ideell grupp inom Samverkansgruppen för Upplands skog. Det var gruppen som tagit initiativet för att de ville göra praktisk nytta och naturvård för hotade arter.

Uppskattningsvis ringbarkades mellan 400 och 500 granar under dagen.

Enligt Sofia Almkvist, handläggare på enheten för vilt och hotade arter vid länsstyrelsen i Uppsala län, blev det en rolig dag med mycket naturvårdsnytta, diskussioner kring naturvård och riktade åtgärder och utbyte av erfarenheter.

– Vi är glada att ha fått tillfälle att få arbeta med så entusiastiska och driftiga människor, säger hon.

Samarbete i Båtfors naturreservat med ideel grupp

Ringbarkning innebär att man avlägsnar all bark i en ring runt ett träds stam med avsikt att långsamt döda det, i det här fallet gran. Åtgärden utförs i stället för att hugga ned granen. När granen dör får lövträden mera plats och skogen blir varmare när den skuggiga granen försvinner, vilket gynnar till exempel solälskande insekter.

Samverkansgruppen för Upplands skog är ett samarbete mellan Uppsalas fältbiologer, Fältbiologernas skogsnätverk, Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Uppsala och Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Roslagen, Lichenologiska föreningen och enskilda engagerade.

Kontakt