Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen och kommunen bjuder in rikspolischefen till dialog

Uppsala slott

Pressmeddelande 2018-11-14

Med anledning av de senaste veckornas oroväckande utveckling med flera skjutningar i Uppsala bjuder landshövdingen, tillsammans med kommunen, in rikspolischef Anders Thornberg till dialog om stärkt samarbete för ökad trygghet i kommunen och länet.

Efter de mycket allvarliga händelser som inträffat i Uppsala den senaste tiden, där bland annat tre skjutningar förra veckan resulterat i att två personer mist livet, efterlyser länsstyrelsen och kommunstyrelsen i Uppsala ett ökat samarbete med Polismyndigheten. Rikspolischefen bjuds därför in till dialog kring hur man bäst kan möta rådande situation och stärka det lokala trygghetsskapande arbetet.

– Vi måste göra allt vi kan för att bryta den utveckling som vi sett den senaste tiden. Genom att bjuda in rikspolischefen vill vi peka på allvaret i denna situation och även säkerställa att Polisen gör allt de kan för att Uppsalas invånare ska känna sig trygga, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen och landshövdingen betonar vikten av att lokalpolisområdet får det stöd som behövs av polisens nationella funktioner för att hantera det läge som uppkommit och förstärka den regionala kraftsamling som nu sker för att förebygga problem i socioekonomiskt utsatta områden.

– Jag vill bidra till att utveckla dialogen mellan den centrala polisledningen och Uppsala kommun i en för länet mycket angelägen fråga, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Här går inbjudan att läsa i sin helhet. Pdf, 150.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Presskontakter

Cecilia Irefalk
Pressansvarig kommunikatör
Länsstyrelsen i Uppsala län
Telefon: 010–22 33 326
E-post: cecilia.irefalk@lansstyrelsen.se


Stefan Berg

Pressansvarig kommunikatör
Uppsala kommun
Telefon: 072-468 26 83
E-post: stefan.berg@uppsala.se

Kontakt