Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oljeutsläppet i Skutskär

Våg i vattnet

Ett utsläpp av tallbeckolja har skett i Skutskär från Stora Ensos anläggning.

Uppdatering måndag den 13 november 2018

Sanering fortsätter

Utsläppet av tallbecksoljan vid Stora Ensos anläggning i Skutskär är under kontroll. Cirka 7-10 kubikmeter olja har läckt ut i hamnen och endast en liten del har nått ut i havet. I hamnen pågår sanering för fullt och utmed stränder och kust håller Gävle kommun och Älvkarleby kommun uppsikt över eventuella oljespill. Mindre mängder olja har hittats öster om hamnen vid Ytterharnäs och Furuvik och sanering pågår. Limön har oljepåslag men att sanering är beställd av kommunen. Sanering är påbörjad vid Furuviks brygga samt Österviken där den sammanlagda påverkade sträckan är ca 100 meter. Inventering av stränder fortgår

Om människor och djur kommer i kontakt med tallbeckoljan

Information kring oljan från Sweco och Gävle kommun, som informerar om att hålla barn och djur borta från tallbeckoljan. Den kan orsaka irritation i både hud och ögon. Tallbeckolja är inte en fossil olja (motorolja). Den är klibbig vilket gör den svår att tvätta bort, särskilt på hundar och andra pälsdjur. Hundar kan bli sjuka om de försöker att slicka sig rena.

På djur: Hundar som kommer i kontakt med oljan bör tvättas med tvål och vatten, eller såpa, och förhindra att djuret slickar pälsen, enligt länsveterinären Lena Malm på Länsstyrelsen i Uppsala län. I förebyggande syfte kan det vara bra att hålla hunden kopplad i drabbade områden. Om din hund verkar må dåligt är det bra att kontakta veterinär.

På människor: Vid kontakt med hud eller ögon rekommenderar Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att tvätta hud med tvål och vatten, eller såpa, och att skölja ögonen med vatten. Det räcker oftast. Om en allergisk reaktion skulle uppstå är det bra att uppsöka läkare.

Inventering av stränderna

Under lördagförmiddagen har Kustbevakningen sökt av ett större område längs kusten och ut förbi Orarna, Rommaren och Eggegrund med flyg och båt.

- Vi bedömer att det är osannolikt att vi missat några större mängder olja i havet, men vi vill ändå uppmana allmänheten att vara uppmärksam och rapportera in misstänkta oljefynd till havs och på land, säger Fredrik Tyrén, räddningsledare vid Kustbevakningen.

Kommunerna kommer fortsatt arbeta med inventering av stränderna och Stora Enso arbetar med att sanera hamnbassängen i Skutskär där den största delen av oljan befinner sig.

Om du hittar tallbeckolja

Om du hittar tallbeckolja längs stranden eller kusten är det bra om du berättar det för Gävle eller Älvkarleby kommun.
Du gör din anmälan här (Gävle): http://bit.ly/oljespill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Du gör din anmälan här (Älvkarleby): https://www.alvkarleby.se/kommun-och-politik/kontakta-kommunen/anmalan-om-oljefynd.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att du inte ska försöka att sanera oljan på egen hand.

Läs mer om utsläppet på Gävle kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Läs mer om utsläppet på Älvkarleby kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tallbeckolja i vatten

Såhär kan tallbeckolja se ut i vatten

Tidigare uppdateringar av nyheten

Arbetet med miljöräddningen efter utsläppet från Stora Enso i Skutskär fortsätter under lördagen. Kustbevakningen kommer att fortsatt söka av området till havs och kommunerna inventerar längs strandlinjerna. Räddningstjänsten önskar att allmänheten/privatpersoner vid oljefynd inte sanerar själva utan istället kontaktar kommunen vid fynd på land eller Kustbevakningen om de ser olja till havs. Enligt Giftcentralen är oljan i sin nuvarande form under rådande temperaturer inte hälsofarlig för människor, kontakt med oljan bör ändå undvikas då det kan leda till irritation i både hud och ögon.

Läckaget är stoppat. Gästrike Räddningstjänst arbetar tillsammans med Kustbevakningen och Stora Enso med att ta upp oljan och har spärrat av området så att inte mer olja ska läcka ut i havet.

Innan avspärrningen var på plats läckte en ännu okänd mängd olja ut i havet. Kustbevakningen har under natten påbörjat upptagning av olja. Under dagen kommer Gästrike Räddningstjänst och Kustbevakningen försöka få en helhetsbild av hur stora mängder olja det rör sig om.

Läs mer om utsläppet på Kustbevakningens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt