Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ät Uppsala län lanseras på Uppsala slott

Den 23 oktober lanseras Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det viktigt att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län, samtidigt som vi behöver bidra till den regionala och globala livsmedelsförsörjningen. För att stödja det arbetet har en handlingsplan tagits fram.

Handlingsplanen Ät Uppsala län har fem viktiga teman som fokus för Uppsala län:

  • Upphandling och logistik
  • Från jord till bord
  • Kompetensförsörjning och arbetskraft
  • Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion
  • Förenkla för företag

Programmet vid lanseringen på Uppsala slott inleds med att landshövding Göran Enander hälsar välkommen till en eftermiddag där länets livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion står i fokus. De som är med på lanseringen kommer att få information om allt spännande som är på gång inom Ät Uppsala län och inspireras av stjärnkocken Melker Andersson och mjölkbonden Anna Ohlström.

Melker Andersson är en av Sveriges mest meriterade kockar och driver ett stort antal restauranger. I Uppsala län driver han Miss Voon och Heart & Bones i Uppsala samt Bojabäs i Öregrund.

Anna Ohlström sadlade om efter 20 år och tog över familjegården i Valparbo utanför Tierp. Mjölkbonden Anna Ohlström har stora planer på att utveckla sin verksamhet och testa sin idé att sälja ost från råmjölk, så kallad kalvdans.

Handlingsplanen Ät Uppsala län har tagits fram av Länsstyrelsen i Uppsala län, LRF Mälardalen Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Handlingsplanen Ät Uppsala län har tagits fram med utgångspunkt från målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Kontakt