Publiceringsdatum: 28 september 2018

Ny webbsida för försäljning av omhändertagna djur

Djur som har omhändertagits kan ofta omplaceras av till exempel ideella djurskyddsorganisationer. I bland måste dock länsstyrelsen själv hitta nya hem till djuren. Därför har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram en webbsida där intresserade kan få information om djur till försäljning och skicka in en intresseanmälan.

Sedan 1 juni 2018 är det länsstyrelserna som har ansvaret för att hämta djur som ska omhändertas enligt djurskyddslagen, till exempel för att djuret far illa eller är övergivet.

Tidigare beslutade länsstyrelserna om att ett djur skulle omhändertas och sedan var det polisen som hämtade djuret och ordnade nytt hem för det.

Djur som har omhändertagits kan vara i dåligt skick och ibland måste länsstyrelsen besluta att avliva det. Men oftast mår djuren tillräckligt bra för att så småningom kunna omplaceras. Vissa djur kan ideella djurskyddsorganisationer överta och ansvara för omplacering av efter överenskommelse med länsstyrelsen. Andra djur ansvarar länsstyrelsen själv för att hitta nya hem till. Därför har Länsstyrelsen i Uppsala län tagit fram en webbsida där intresserade kan få mer information om djur till försäljning och även skicka in en intresseanmälan.

- Just nu har vi en 8-årig blandrastik av schäfertyp som vi söker rätt hem för. Det är första djuret som vi har till försäljning. Inom kort kommer listan att fyllas på med ytterligare djur som snart är klara för omplacering, säger Elisabeth Schöning, chef för Veterinärenheten, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Veterinärenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet med kontrollerna är att se till att djuren har det så bra som möjligt. Ibland händer det att Länsstyrelsen omhändertar djur från sin ägare som inte får tillbaka det, och djuren ska då säljas.

- Vi strävar efter att djuren ska sitta så kort tid som möjligt på de djurpensionat där de är placerade. De här djuren kan på olika sätt ha haft ett svårt eller otryggt liv, de behöver så snart som möjligt en trygg boendemiljö och en kärleksfull ny ägare. Kanske letar du efter en hund, katt eller ett sällskapsdjur till din familj? säger Elisabeth Schöning.

Om du är intresserad av ett djur kommer Länsstyrelsen att titta på din eventuella djurskyddshistorik, och om det finns tidigare beslut enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Sedan görs en bedömning om du kan köpa ett djur. Djuren säljs när en godtagbar köpare har hittats. Länsstyrelsen förbehåller sig prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga om Länsstyrelsen bedömer att kraven inte uppfylls.

Här kan du se vilka djur som finns ute till försäljning 

Kontakt