Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala bistår Stockholm med personal till den slutliga räkningen

Länsstyrelsen bistår Stocholm med valhjälp

Idag skickar vi personal till Länsstyrelsen i Stockholms län för att hjälpa till med den slutliga räkningen av valet.

Självklart hjälper länsstyrelserna varandra när det behövs. Därför skickar vi idag fem personer till den slutliga räkningen av valet i Stockholms län som är i behov av personal.

Karin, Mino, Anja, Ann och Jimmy länmar därför Uppsala läns slutliga räkning av valet för att bistå Stockholm.

Kontakt