Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalningar av jordbrukarstöden har högsta prioritet

Efter sommarens torka är läget ansträngt för många av länets lantbrukare. Länsstyrelsen har därför under en längre tid omfördelat resurser för att effektivisera beslutsprocesserna. Det ska ge snabbare utbetalningar av jordbrukarstöden.

- Vi har en stor förståelse för att många lantbrukare befinner sig i en tuff ekonomisk situation. Vi har vidtagit en rad åtgärder för att snabba på vår handläggning. Enligt vår prognos kommer vi kunna besluta om en stor del av stöden för 2018 innan årsskiftet, men troligtvis inte allt, säger Kristina Jansson, chef för Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län.

För att snabba på utbetalningstakten har resurser omfördelats på myndigheten. Länsstyrelsen samverkar också med Jordbruksverket om vad som kan göras för att snabba upp tempot. Det är länsstyrelsen som beslutar om utbetalningarna och det är Jordbruksverket som gör utbetalningarna.

Länsstyrelsen prioriterar beslut om utbetalningar för årets ansökningar och de lantbrukare som väntar på större belopp. Länsstyrelsen planerar att börja handläggningen av de kvarvarande stöden för 2015-2017 innan årsskiftet.

Mer information om handläggning av jordbrukarstöd 2015-2018

Kontakt