Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning av ny mätstation vid Pumphuset

Bild från Uppsala Vatten

På lördag den 8 september klockan 14.00 invigs den nya mätstationen vid Islandsfallet. Mätstationen kommer att mäta vattennivå och vattenkvalitet. Invigningstalare är Göran Enander, Landshövding Uppsala län, Maria Gardfjell, styrelseordförande för Uppsala vatten och Johan Tysk, vice rektor Uppsala universitet.

Den nya mätstationen är en av flera åtgärder i riskhanteringsplanen för Fyrisån, och är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala vatten, Universitetet och Länsstyrelsen. Fyrisån är en av 18 av MSB utpekade områden med stor risk för negativa konsekvenser vid en översvämning. Allt arbete inom riskhanteringsplanen styrs av översvämningsdirektiv från EU.

Att fastställa vattenflödena i Fyrisån är en viktig del av beredskapen för översvämningar. I Uppsala har vattennivåerna i Fyrisån mätts och räknats om till vattenflöden vid en mätstation nära Islandsfallet sedan början av 2000-talet. Mätningar har dock genomförts manuellt sedan 1876.

Nu har mätaren nått slutet av sin livslängd och ersätts med en ny. Samtidigt med invigningen av den nya mätstationen övergår huvudmannaskapet för mätningen från Uppsala universitet till Uppsala kommun.

Program

14.00–14.30 Invigningstal utanför Pumphuset följt av skål med smaksatt vatten.

14.30–15.30 Korta föredrag i föreläsningssalen om Fyrisån och dess betydelse, flödesmätarens funktion, översvämningsproblematik, hantering av dagvatten med mera.

15:30-16:00 Visning av mätningarna på storbild.

Kontakt