Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kampanjfilm om köp av sexuella tjänster visas på ICA och Willys

Länsstyrelsen i Uppsala län kommer under två månader låta kampanjfilmen ”Du avgör” rulla på vissa större ICA och Willys-butiker runt om i länet.

Länsstyrelsen kommer under perioden 2018-09-03 - 2018-11-02 att visa kampanjfilmen ”Du avgör” på ICAs och Willys större mataffärer ibland annat Uppsala, Enköping, Bålsta, Knivsta, Tierp och Heby.

Filmen beräknas visas för upp till 60 600 besökare varje dag under de två månaderna. Mitt i kampanjperioden, 18 oktober, infaller även EU:s dag mot trafficking och människohandel.

”Du avgör” var en nationell kampanj som lanserades av Länsstyrelsen Stockholm 2016. Ansvaret för kampanjen och filmen har nu flyttats över till Jämställdhetsmyndigheten.

Klicka på länken nedan för att se kampanjfilmen

https://qcard.adinq.se/?i=1529334333&m=du_avgor_lansstyrelsen_uppsala
Länk till annan webbplats.

Sverige var 1999 det första landet i världen att förbjuda köp av sexuell tjänst utan att kriminalisera de kvinnor och män som utnyttjas i prostitution. Anledningen var att det inte ansågs rimligt att kriminalisera de människor som utnyttjas i prostitution då dessa redan befinner sig i utsatthet. Lagen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förhindra att personer utsätts för prostitution och människohandel.

Övrig info:
PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet. Om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa, så är du välkommen att ringa dem.

http://preventell.se/ Länk till annan webbplats.

Kontakt