Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Forskarna på slottet

Länsstyrelsen arrangerar Forskarna på slottet den 5 september. Temat för dagen är våldsbejakande extremism.

Föreläsare är Heléne Lööw, Per-Erik Nilsson och Emin Poljarevic. Värd för Forskarna på slottet är landshövding Göran Enander.

Heléne Lööw är docent i historia och universitetslektor med särskild inriktning mot extremism och samhällsskydd.

Heléne Lööw kommer att beröra utvecklingen från först världskriget fram tills i dag vad gäller samhällets syn på och motåtgärder mot rörelser som bedömts som statsfientliga. Hur har terminologin utvecklats? Vilka rörelser har varit aktuella under vilka epoker? Vilka åtgärder har vidtagits? Vilka strategier har de rörelser som ställts utanför det politiska systemet använt sig av?

Per-Erik Nilsson är docent i religionssociologi och föreståndare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet.

Per-Erik Nilsson kommer, med utgångspunkt i sin nya bok French Populism and Discourses on Secularism att diskutera våldsbejakande extremism i den franska radikalnationalistiska miljön. Under sin presentation kommer Per-Erik även att dra paralleller till Sverige.

Emin Poljarevic är docent i religionssociologi och universitetslektor i islamisk teologi och filosofi.

Emin Poljarevic kommer att presentera en kunskapsöversikt om salafismens roll i våldsorienterad radikalisering av unga individer idag. Han lyfter fram i synnerhet en fallstudie som rör en ung svensk krigsresenär och en rad förklaringar till dennes livsval och aktivism.

Plats: Uppsala slott, Representationsvåningen, ingång A.

Tid: 09.00-12.30.

Kontakt