Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

ÄT UPPsala län - Handlingsplan för hållbar livsmedelsproduktion

ÄT UPPsala

Länsstyrelsen i Uppsala län har idag beslutat om en länsövergripande handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

Ökad befolkning och högre levnadsstandard gör det viktigt att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län. För att stärka den regionala livsmedelsproduktionen behöver länet främja affärsutveckling och innovationer, samt uppmuntra till lokala initiativ. Därför har en handlingsplan tagits fram som utgår ifrån den regionala utvecklingsstrategin och den nationella livsmedelsstrategin. Handlingsplanen ska ge bättre förutsättningar att nå målen i länets regionala utvecklingsstrategi för livsmedelsproduktionen och Agenda 2030.

Handlingsplanen har tagits fram av länsstyrelsen i Uppsala län, LRF Mälardalen Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun.

Kontakt