Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våldsutsatta med särskilda behov har svårt att få plats på skyddat boende

kartläggning våldsutsatta

Länsstyrelserna i Västmanland, Gävleborg och Uppsala län har tillsammans gjort en kartläggning av kvaliteten i skyddade boende för våldsutsatta. Syftet är att få en bild av utbudet och kvaliteten på de skyddade boendena.

Att placera en ensam våldsutsatt kvinna som inte har några hälsoproblem eller särskilda behov är enklast. För en våldsutsatt person med missbruks- eller beroendeproblematik saknas däremot helt särskilda platser i länen. Antal boenden som riktar sig till personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar är också begränsade.

- Om den våldsutsatta har medföljande barn eller sällskapsdjur minskar möjligheterna till en anpassad placering. I värsta fall tackar den våldsutsatta nej till att placeras, säger Helena Svensson, regional samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

När behovet av skydd upphör blir många ändå kvar i skyddat boende. Det beror på att det saknas bostäder för dem att flytta vidare till. Förutsättningarna för våldsutsatta att få möjlighet till nytt boende efter placering i skyddat boende behöver därför bli bättre.

Kartläggningen visar även på goda erfarenheter och resurser. Till exempel finns det goda möjligheter för länens skyddade boenden att ta emot personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld. Drygt hälften av dessa boenden tar emot alla våldsutsatta oavsett kön, övriga tar emot kvinnor.

- Länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag när det gäller att kartlägga utbud och kvalitet av de skyddade boendena i länet för att kunna föreslå förbättringsåtgärder. Vi ger även stöd till kommunerna bland annat genom metod- och kompetensstöd till socialtjänsten för att höja kompetensen gällande våld i nära relationer, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Kartläggningen har identifierat att det i de tre länen finns 84 platser för vuxna och 157 platser för flickor och pojkar. Huvuddelen av boendena drivs ideellt.

Kontakt