Publiceringsdatum: 15 augusti 2018

Eldningsförbud upphävs

Länsstyrelsen i Uppsala län upphäver idag länsstyrelsens tidigare beslut om eldningsförbud i Uppsala län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med kl. 14.00 2018-08-15.

Bedömningen är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Observera att upphävandet gäller länsstyrelsens beslut. Det kan fortsatt råda lokala eldningsförbud i enskilda kommuner. För information om eventuella kommunala beslut avseende eldningsförbud kontakta respektive kommun.

---

The County Administrative Board of Uppsala has today canceled the general fire ban in Uppsala County. As of the 15th of august 2018 at 14.00 the fire ban is no longer in effect.

Note that this is only in regards to the fire ban issued by the County Administrative Board of Uppsala. Local fire bans may still be issued in the municipalities of Uppsala County. For information on local fire bans please contact your local municipality.

 

Kontakt