Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kontroll av strandskyddet i Gräsö östra skärgård

Många har njutit av sol, stillhet och båtliv i naturreservatet Gräsö östra skärgård i sommar. Men på sommaren är det också många som renoverar och bygger på hus och anläggningar i strandmiljöerna och det är inte alltid det blir rätt. Därför ska Länsstyrelsen nu kontrollera att strandskyddet efterlevs inom naturreservatet Gräsö östra skärgård i Östhammars kommun.

Tillsynsinsatsen är ett länsstyrelsegemensamt initiativ. Vi kommer samtidigt i tio olika län i landet att kontrollera att strandskyddet efterlevs i skyddade områden som är viktiga för friluftslivet och för växt- och djurlivet. Vi kontrollerar samtidigt att naturreservatets föreskrifter följs. I Uppsala län kommer kontroller att göras under vecka 34 och 35 i naturreservatet Gräsö östra skärgård. Vi kommer att kontrollera bebyggda öar i naturreservatet och letar till exempel efter tillbyggnader och bryggor som byggts utan tillåtelse.

Naturreservatet Gräsö östra skärgård är stort med många strandlinjer som omfattas av strandskydd. Området har också mycket höga naturvärden. Strandskydd råder vid hav, alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur bevaras. Inom naturvårdsområden och i naturreservat har Länsstyrelsen ansvaret över den tillsynen, i andra områden är det kommunerna som har det ansvaret.

”Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har fullständig kunskap om vilka regler för byggande som finns inom det skyddade området. Ska något byggas nytt eller byggas till där krävs en dispens från den myndighet som har ansvar över tillsynen, säger Gabriel Bernhardsson som leder tillsynsinsatsen på länsstyrelsen.”

"Naturreservatet Gräsö östra skärgård är ett välbesökt naturområde med en ostörd och orörd prägel. Bebyggelsen på öarna har alltid varit småskalig. Skärgårdsområdets värden bygger på att bebyggelsen även fortsättningsvis är diskret, samtidigt som förutsättningar för fortsatt beteshävd av öarna är nödvändig. Även det mycket rika fågellivet störs lätt av mer exploatering, fortsätter Gabriel."

Kontakt