Publiceringsdatum: 29 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 4 juli, 17.01

Ny möjlighet att söka radonstöd

Från och med 1 juli kan du söka det återinförda bidraget för radonsanering.

Regeringen har återinfört bidraget för radonsanering. Syftet med bidraget är att minska halten radon i en- och tvåbostadshus och därmed minska hälsoproblem kopplade till radon i bostäder.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kronor. Ansökan ska göras till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Läs mer på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt