Publiceringsdatum: 21 juni 2018

Senast uppdaterad: torsdag 21 juni, 09.00

Resultat från rovdjursinventering 2017-2018

Björn

Naturvårdsverket har nu fastställt inventeringsresultaten för varg och lodjur i landet under 2017-2018, och analysen av den björnspillningsinventering som gjordes 2017 är klar. Resultaten visar att rovdjurspopulationerna i Uppsala län är relativt stabila.

Varginventeringen görs efter familjegrupper och revirmarkerande par. Länet berörs i nuläget av en familjegrupp som delas med Gävleborgs län, Glamsenreviret. Där har under våren 2017 skett en föryngring och sex valpar har identifierats med hjälp av DNA.

Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat 14 familjegrupper av lodjur, honor med ungar, i länet. Några av dem delas med andra län, vilket gör att 11,5 familjegrupper räknas till Uppsala. Detta är en ökning från föregående år men i linje med tidigare års resultat.

En björnspillningsinventering gjordes i länet under hösten 2017. Provresultaten visar att det finns björn i länet, men det går inte att avgöra hur många.

Under året har ännu inte någon häckning av kungsörn kunnat konstateras i länet.”

Läs mer

om varginventeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

om loinventeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

om björnspillningsinventeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat från inventeringen av stora rovdjur i Uppsala län 2017-2018PDF

Kontakt