Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lantbrukare tillåts skörda i förtid

Majsfält

Länsstyrelsen tillåter lantbrukare att skörda träda och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder.

På grund av den långvariga torkan i Uppland behöver många lantbrukare skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livs­medels­försörjning. Länsstyrelsen I Uppsala län anser därför att det föreligger särskilda skäl enligt 2 kap. 3 § SJVFS 2017:34 för att medge undantag från bestämmelserna i 2 kap. SJVFS 2017:34.

Länsstyrelsen kommer därför inte att göra avdrag för skyddszoner som skördas före den 30 juni. Länsstyrelsen kommer inte heller betrakta träda skördad före 1 augusti inom kompensationsområde som annan gröda och inte räkna denna som grovfodergröda.

Lantbrukare vars SAM-ansökan handläggs vid Länsstyrelsen i Uppsala län kan därför skörda sina trädor och skyddszoner utan att ändra grödkod i sin SAM-ansökan och utan att det kommer påverkar deras kompensationsstöd och miljöersättning för skyddszoner.Kontakt