Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny undersökning visar på fortsatt bostadsbrist i länet

Bostäder

Det råder ett underskott på bostäder, totalt sett, i alla kommuner i Uppsala län. Det visar Länsstyrelsen i Uppsala läns nya analys om bostadsmarknaden i länet.

Länsstyrelsen gör årligen en undersökning av bostadsläget i länets kommuner. Årets resultat visar att det råder bostadsbrist särskilt för ungdomar, nyanlända och för personer med behov av en servicebostad. Höga byggkostnader, bankers lånekrav och brist på detaljplan på attraktiv mark är några av de faktorer som kommunerna anger som hinder för ett fortsatt ökat byggande av bostäder.

Länets kommuner arbetar intensivt med bostadsplanering vilket har inneburit ett ökat bostadsbyggande. Under 2017 färdigställdes nästan 2 760 bostäder i länet genom nybyggnad och nettotillskott genom ombyggnad, vilket innebär att länet har ett fortsatt ökat bostadsbyggande jämfört med tidigare år.

- Länet bygger mest hyresrätter i landet per capita i en jämförelse med landet i övrigt. De höga produktionspriserna ger dock en hög hyra vilket gör att betalningssvaga grupper har svårt att efterfråga nybyggda bostäder, säger bygg- och bostadshandläggare Tomas Östlund.

Utöver ett fortsatt högt bostadsbyggande finns också behov av att få igång flyttkedjor i de befintliga bostadsbestånden för att frigöra bostäder till bland annat unga personer och nyanlända som ofta inte har råd med nyproducerade bostäder.

– Bostadsbyggandet har länge varit kvantitativt förknippat med fokus på större och ökade volymer. Detta är bra och viktigt även framöver. Vi måste dock bli bättre på att se de kvalitativa aspekterna så att det som byggs är hållbart i all dess dimensioner och därmed också omfattar samtliga i samhället och ger plats för alla. Det är ett ambitiöst mål, men jag är övertygad om att det är dit vi måste nå, säger landshövding Göran Enander.

Om bostadsmarknadsanalysen
Länsstyrelsen följer utvecklingen på bostadsmarknaden i länet genom årliga analyser. Målet är att få en samlad bild av kommunernas bedömning av bostadsmarknadsläget och dess utveckling.


Kontakt
Tomas Östlund, bostadshandläggare
Länsstyrelsen i Uppsala län
Telefonnummer 010-2233386

Kontakt