Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Göran Enander ny ordförande i Miljömålsrådet

Göran Enander

Miljömålsrådet som inrättades av regeringen 2014 får förlängt uppdrag till 2022. Landshövding Göran Enander utses till ny ordförande.

Rådet ska verka för att kostnadseffektivt öka takten i arbetet med miljömålen och stärka myndigheternas arbete och samordning när miljöpolitiken genomförs.

Miljömålsrådet presenterar årligen åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Myndigheterna har hittills initierat en strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och att ta fram en vägledning för företag i anslutning till strategin för giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.Kontakt