Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Generellt tillstånd för valaffischer

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om ett generellt tillstånd för de politiska partier som deltar i något av valen till riksdagen, landstings- eller kommunfullmäktige att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Uppsala län.

Beslutet gäller under tidsperioden 12 augusti–16 september 2018. Beslutet har också ett antal villkor för trafiksäkerheten. Bland annat får inte affischer sättas upp i kurvor eller i cirkulationsplatser eller så att sikten på annat sätt skyms för fordonsförare. Tillståndet gäller endast utanför detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagda områden beslutar respektive kommun om tillstånd.

Kontakt