Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi tar över Polisens djurärenden

Idag, den 1 juni, flyttas vissa av Polismyndighetens arbetsuppgifter med djur över till oss på Länsstyrelsen. Förändringen görs för att renodla polisens arbetsuppgifter och möjliggöra större fokus på kärnverksamheterna.

Vi får därför från den 1 juni huvudansvaret enligt djurskyddslagen för att transportera, förvara, sälja, skänka bort eller låta avliva omhändertagna djur.

Det blir en mer sammanhållen process där vi på Länsstyrelsen nu både fattar beslut och sköter det praktiska arbetet i omhändertagandet. Min förhoppning är att detta ska effektivisera arbetet, säger Hillevi Upmanis, som arbetar med djurskydd och är nationell projektledare för länsstyrelsernas övertagande av polisens arbetsuppgifter på djurområdet.

Även de flesta av Polismyndighetens uppgifter som rör tillsyn över hundar och katter, den s.k. tillsynslagen, flyttas också över till Länsstyrelsen.

Ett väl fungerande samarbete med Polisen är viktigt även fortsättningsvis.

Polisen kommer att ansvara för att ingripa i akuta situationer enligt djurskyddslagen och tillsynslagen under kvällar, nätter och helger. Och vi på Länsstyrelsen kommer också att kunna begära handräckning från polisen i de ärenden där det bedöms att polisens befogenheter är nödvändiga, avslutar Hillevi Upmanis.

Kontakt