Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen besökte Uppsala

På torsdagen stod landshövdingen värd när regeringen höll sitt sammanträde på Uppsala slott.

På torsdagsförmiddagen gästade statsminister Stefan Löfvén och övriga statsråd Uppsala i samband med att de höll sitt regeringssammanträde på Uppsala slott. Landshövding Göran Enander är mycket glad över besöket och tog tillfället i akt att lyfta några viktiga frågor för länet.

Jag talade om Uppsalas styrkor, utmaningar och möjligheter. Vi har den snabbast ökande befolkningstillväxten i landet och en dynamisk miljö där universitet, näringsliv och offentliga parter samverkar på ett mycket framgångsrikt sätt. Vi står också inför utmaningar och jag har idag dels lyft fram den utmaning vi har i socioekonomiskt utsatta områden och dels den utmaning vi kan se framöver när det gäller tillgång till energi (effekt) i ett snabbt växande län.

Landshövdingen presenterade även ett förslag gällande ett nytt nationellt kompetenscentrum för dricksvatten i Uppsala, ett förslag som tagits fram i bred enighet i länet.

Framtidens dricksvattenförsörjning står inför stora utmaningar. Ett kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten skulle ge en unik samlad kompetens inom området och Uppsala är en given plats för detta eftersom vi här skulle kunna nyttja framstående aktörer som SLU, Uppsala universitet, Livsmedelsverket, SGU och de vattenproducenter som verkar i regionen.Efter sammanträdet och ett fototillfälle i landshövdingens trädgård inför den samlade pressen lämnade statsråden slottet för olika uppdrag i närområdet och omkringliggande län. Statsminister Löfvén, vice statsminister Isabella Lövin, finansminister Magdalena Andersson samt utbildningsminister Gustav Fridolin deltog på eftermiddagen vid invigningen av naturreservatet Årike Fyris.

Kontakt:
Göran Enander
Landshövding
goran.enander@lansstyrelsen.se
070-553 8385

Jemina Holmberg
Enhetschef Informations- och samordningsenheten,
Länsstyrelsen i Uppsala län
jemina.holmberg@lansstyrelsen.se
070-210 4804

 

Regeringen
Landshövdingen informerar

Kontakt