Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag om nationellt kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten i Uppsala

Vatten hälls i ett driksglas

Länsstyrelsen har idag, tillsammans med universiteten, myndigheter i länet, Uppsala kommun, Region Uppsala och vattenproducenter gjort en hemställan till regeringen om stöd till inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum i Uppsala för kemiska hälsorisker i dricksvatten

Framtidens dricksvattenförsörjning står inför stora utmaningar. Ett kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten skulle ge en unik samlad kompetens inom området och Uppsala är en given plats för detta då man här skulle kunna nyttja framstående aktörer som SLU, Uppsala universitet, Livsmedelsverket, SGU och de vattenproducenter som verkar i regionen. Förslaget har tagits fram i bred enighet i länet och presenterades även för regeringen i samband med det sammanträde som hölls på torsdagsförmiddagen på Uppsala slott.

Läs förslaget i sin helhet här Pdf, 823.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt