Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krisberedskapsveckan

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Då Krisberedskapsveckan pågår i veckan vill vi vara med och öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

På länsstyrelsen har vi satsat på att öka medvetenheten hos vår personal i form av olika aktiviteter den här veckan. Vi hoppas med det att våra nästan 200 medarbetare har en egen krislåda packad hemma när veckan är slut och och har ökad kunskap om beredskap för samhällskriser.

Du kan läsa mer om din egna säkerhet här på din.sakerhet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du kan läsa mer om krisberedskap här på krisinformation.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om krisberedskapsveckan

Förra året startade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) #Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med bland andra kommunerna. Detta är alltså andra året kampanjen förs och planen är att föra kampanjen varje år vecka 22.

I anslutning till 2018 års kampanj kommer MSB att i samverkan med bland andra Försvarsmakten, Sveriges Kommuner och Landsting, de frivilliga försvarsorganisationerna och länsstyrelserna att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. 

Kontakta din kommun för mer information om vad som händer nära dig i form av evenamang eller aktiviteter denna vecka.

Foto: Thoman Henriksson, MSB.

 

Kontakt