Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Larmprov måndag den 4 juni

Larmprov

Till dig som bor eller bedriver verksamhet i den inre beredskapszonen, nära Forsmarks kärnkraftverk. Prov av larmmottagare måndag den 4 juni 2018.

Inomhusvarningssystemet (RDS-mottagare) för boende runt Forsmarks kärnkraftverk provas första helgfria måndagen i sista månaden i varje kvartal
klockan 19.00, d.v.s. i månaderna mars, juni, september och december.
Det nationella utomhusvarningssystemet provas samma dagar, men kl 15.00. I samband med det provet kommer även utomhusvarningen vid Forsmarks
kärnkraftverk att prövas enligt rutin. Du ska inte vidta några åtgärder
vid provlarmen.

Kontakt