Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

Peab AB har kommit in med tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för tillverkning av polymermodifierat bitumen (PMB) samt lagring av bitumen på fastigheten Oxelö 7:60 i Oxelösunds kommun.

Tillståndsfrågan prövas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ansökan avser maximal produktion av 15 000 ton PMB årligen samt lagring upp till 15 000 ton bitumen med en årlig hantering av maximalt 80 000 ton bitumen.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp av stoft och VOC till luft utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Nuvarande och eventuellt tillkommande handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Kommunhuset, Höjdgatan 26 i Oxelösund. Aktförvarare är Marie-Louise Rundlöf.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, alternativt till uppsala@lansstyrelsen.se eller via e-tjänsten komplettering eller yttrande i ärende senast den 12 juni 2024. Ange diarienummer 906-2024.​

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss