Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 11 september 2023 beslutat att meddela Uponor AB slutliga villkor för släckvatten och dagvatten enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheten Virsbo 7:1 och Virsbo 7:2 i Surahammars kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och kommunhuset, Hjulmakarvägen 18 i Surahammar. Aktförvarare är Kajsa Lönnkvist.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 25 september 2023, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-6012-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss