Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

Rekal Svenska AB har kommit in med tillståndsansökan samt liten miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken för tillverkning av rengöringsmedel i olika kategorier på fastigheten Vackerby 3:39 och del av 3:3 i Gnesta kommun. Ansökan avser en produktion av 6000 ton vätskeformiga kemiska produkter per år.

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att utsläpp till luft från transporter och produktion, utsläpp till vatten och buller utgör den huvudsakliga miljöpåverkan från verksamheten.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Gnesta Servicecenter, Marieströmsgatan 3 Strömmen, i Gnesta kommun. Aktförvarare är Kristina Karlsson.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län,751 86 Uppsala, alternativt till uppsala@lansstyrelsen.se, senast den 30 september 2023. Ange diarienummer 551-4407-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss