Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fällavgifter för älg

Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen har den 12 juni 2023 beslutat om fällavgifter för älg i Uppsala län inrättade älgförvaltningsområden under jaktåret 2023/2024

Fällavgift för vuxen älg är 1000 kr och för kalv 250 kr. Beslutet (dnr 218-4173-2023) finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17, 751 86 Uppsala.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss