Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om förlängd prövotid för slutliga villkor för Econova Recycling AB

Länsstyrelsen Uppsala

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 3 mars 2023 beslutat att meddela Econova Recycling AB förlängd prövotid.

Den förlängda prövotiden gäller slutliga villkor för utsläpp av renat dagvatten till recipient från miljöfarlig verksamhet på fastigheten Östanån 16:48 i Älvkarleby kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Kommunhuset, Centralgatan 3 i Skutskär. Aktförvarare är Linnéa Odevik.

Den som vill överklaga ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 11 april 2023. Överklagande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-8505-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000