Vind i kombination med snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändringstillstånd för bergtäkt för Swerock AB

Länsstyrelsen Uppsala

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 2 mars 2023 beslutat att meddela Swerock AB ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för bergtäkt på fastigheten Horrsta 2:27 i Heby kommun.

Ändringen avser ett ökat uttag av berg från en genomsnittlig årsproduktion på 100 000 ton berg till uttag av maximalt 250 000 ton berg per år, samt införsel och återvinning av upp till 50 000 ton icke-farligt avfall per år genom krossning, siktning och sortering.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Heby kommun, Tingsgatan 11 i Heby. Aktförvarare är Niklas Madell.

Den som vill överklaga ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala, senast den 6 april 2023. Överklagande kan också lämnas via e-post: uppsala@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-4900-22.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000